Vodder Kirke

Kirkens murværk består af både rhinske tufsten, granitkvadre og teglsten. Hele kirken er hvidmalet og blytækket. Kor og apsis er opført romansk tid, ca. 1200. Det er opført i tufsten og teglsten og i murværket findes der fine detaljer såsom hjørne- og midterlisener, blændingsfelter, og trappe- og rundbuefriser. Skibet er opført i granitkvadre og er blevet forlænget mod vest ca.1300. Ved forlængelsen er en ældre dør også flyttet længere mod vest. Alle kirkens nordlige og østlige vinduer er blevet tilmuret i nyere tid.

Tårnet er fra sengotisk tid, ca. 1500. Det er af den såkaldte Tørninglen-type, som er karakteristisk på alle kirker i det daværende Tørning len. Tårnet har et højt firkantet spir og en lave spidsgavle mod hvert verdenshjørne. Tårnet virker i øvrigt uforholdsmæssigt højt til det ret lave skib og kor. Kirkens klokke er fra 1913. Desuden hænger der også en messeklokke, støbt af Hans Van Damme i Hamborg i 1582. I tårnrummet er der en krydshvælving. Det blev i 1879 indrettet til våbenhus og mod vest åbnedes en ny indgangsdør flankeret af en søjleportal.

Foran den oprindelige nordlige indgangsdør er det senere og nuværende våbenhus opført. Det har tykke mure og en meget gammel indgangsdør. Her står også en kamin af nyere dato. Ved en generel hovedrestaurering af Vodder kirke i 1964 blev døren fra skibet ud til våbenhuset genåbnet, så det kan bruges til sin oprindelige funktion.

Litteratur:

  • H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler for de faldne i første verdenskrig. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 10, 1996, s.6-7
  • H. E. Sørensen: Skærbæk kommune i gamle billeder. Fastlandssognene, Skærbæk 1997.
  • H.E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen
  • Sønderjyske Stednavne. III Tønder Amt med Dele af Ribe Amt, København 1933
  • (H. Hofmand Nielsen: Pastor Johannes Schmidt, Vodder. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 4, 1994, s.17-22

Powered by NORDIC-DATA.COM

error: COPYRIGHT BY NORDIC-DATA!!!