Brøns Kirke

Brøns kirke er med en længde på 48 m Danmarks længste kirke fra romansk tid. Den er opført i romansk stil og i to omgange i perioden ca. 1200-1250. Kor og apsis er fra o. 1200, mens skibet er fra o.1250. Murværket består primært at rhinske tufsten, men også granitkvadre og munkesten er anvendt. Soklen består af tilhuggede granitkvadre. Kirken gennemgik en hårdhændet restaurering og ombygning i årene 1854-57 og fik derved sin nuværende form.

Skibets nordmur har endelisener og rudefrise øverst. Skibets sydmur må have svaret til den nordlige mur, men blev desværre skalmuret og ødelagt i 1855.

Koret har mange bygningsdetaljer. Korets nordlige mur er en stor blænding indrammet af endelisener og en buefrise øverst. Oprindeligt var koret flankeret af et middelalderligt våbenhus mod nord og et våbenhus fra 1733 mod syd, men begge tilbygninger blev nedrevet i 1854.

Apsis har fem blændingsfelter adskilt af fem lisener udformet som halvsøjler, og hver blænding har tre rundbuer. I de tre af blændingsfelterne har der tidligere været vinduer, men de har siden 1855 været tilmurede.

Tårnet er opført i teglsten og fra sengotisk tid, ca. 1500. Tårnet er af Tørninglen-type, som er udbredt i hele det tidligere Tørninglen. Det har et højt firkantet spir og små gavle mod hvert verdenshjørne. Spiret har en vindfløj med årstallet 1631. I 1854 blev der indrettet et nyt våbenhus i tårnet, og indgangsdøren fik en fin dørportal i sandsten med søjler og hvælvet bue. Tårnet er blevet fornyet flere gange og man finder jernankre fra både 1810 og 1816. Kirken har tre klokker, en gotisk fra o. 1350, samt to genforeningsklokker.

Tagværket er fra 1200-tallet og kirken er blytækket. Korets tagrytter er fra 1651 og hviler på gamle bjælker, der oprindeligt har båret en romansk tagrytter. Tagrytterens nederste sekskantede del under spiret var oprindeligt en lanterne, men blev tillukket i 1739. Den nuværende vindfløj er fra 1846, og har afløst en tidligere fra 1651.

Litteratur:

 • Erik Moltke & Elna Møller: Danmarks kirker. Sønderjylland. Tønder amt. Nationalmuseet 1957
 • Trap Danmark, 5. udgave, 1966, Tønder amt, bd. X,2, side 573
 • Niels L. Petersen: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000
 • H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler i Skærbæk Kommune. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 12, 1998.
 • H. Hofmand Nielsen: Mindesten og mindetavler for de faldne i første verdenskrig. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 10, 1996
 • Barret, Brian Dudley: August Wilckens. 1994.
 • Danmarks kirker. Tønder amt. 1957.
 • Horskjær, Erik (red): De danske kirker, bind 17. 1970.
 • Jensen, H. P.: Fra Vesterkanten. 1989.
 • Kirkeskov, A. (red.); Sønderjylland, I. 1935.
 • H. Lausten-Thomsen.: Et kirkevindue. Sønderjysk Månedsskrift, aug. 1931.
 • H.Lausten-Thomsen.: Kalkmalerierne i Brøns Kirke. Sønderjysk Månedsskrift, nov. 1931.
 • Anders Mallin: Brøns mølle. Sønderjyske Årbøger, 1961.
 • Petersen, Carsten: Kirkerne i Tørninglen provsti. Sønderjyske Årbøger, 1939.

Powered by NORDIC-DATA.COM

error: COPYRIGHT BY NORDIC-DATA!!!