Kirken er nok landets største romanske landsbykirke, opført ca. 1200.

Kalkmalerierne på nordvæggen er dels sengotiske, dels fra reformationstiden kort før 1530.97643 (2)

De to store billeder er lutherske og vendt mod den katolske kirke. Til venstre står en række fornemme prælater med en tom skriftrulle, der studeres af en lærd nar (med briller!). Budskabet er klart: der står ikke noget, pavens ord er intet – han har ingenting på! Forneden i samme billede står en gruppe forsagte medborgere, der kryber i ly bag en munk, som diskuterer med en ivrig lutherner. Det er tydeligvis ham, der har overtaget. Til højre ses, hvorledes katolske gejstlige, biskopper og nonner, anført af en pave med livvagt, søger at tiltvinge sig adgang til himlens slot, mens Kristus vogter indgangen. Prædikestol og altertavle er udmærket træskærerarbejde fra 1600-årene. På sydvæggen hænger to store epitafier fra 1668 over lokale storbønder.


Vodder kirke ligger ensomt i landsbyen Vodders sydlige udkant.

Ikke langt fra Vodder ligger også den noget større landsby Frifelt, og de to landsbyer udgør tilsammen et spredt bebygget område.vodder1

Frifelt bliver krydset af en lille vej, der går mellem Ribe, Seem, Roager og Døstrup. Det er en meget gammel vej, der tidligere blev kaldt for Adelvejen og Alfarvejen. Her har rejsende, handlende og studedrivere vandret forbi i århundreder. I 1860erne blev trafikken flyttet mod vest til den nye chausse, den nuværende hovedvej A11.

Vodder Kirke kirke blev opført i senromansk tid, ca. 1200. Kirken blev jf. kilder fra 1754 i sin blevet viet til Skt. Laurentius, de fattiges helgen. Han blev ristet på en stegrist i 354 e.kr. efter at have delt kirkens penge ud til de fattige. I kirken hænger der en middelalderlig figur af kirkens helgen Skt. Laurentius med en bog og en brænderist. Desuden figurerer Skt. Laurentius også på kirkens altertavle.

Powered by NORDIC-DATA.COM

error: COPYRIGHT BY NORDIC-DATA!!!