Fødsel

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.

Fødselsanmeldelse

Senest 15 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kommunen – og få et personnummer til barnet.

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 15 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 15 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Mere information

Powered by NORDIC-DATA.COM

error: COPYRIGHT BY NORDIC-DATA!!!