Konfirmation

I Tønder Provsti forberedes og konfirmeres barnet i det sogn, hvor barnet har bopæl. I Brøns Kirke og Vodder Kirke konfirmeres der således børn fra forskkonfellige skoler.

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at barnet er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår.

Tilmelding til konfirmationsforberedelsen sker til sognepræsten. Invitation til tilmelding annonceres i den lokale avis og på skolernes Forældre Intra.

 

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen er en festlig og glædelig tid for de unge og deres familier, og den markerer for mange en overgang fra barndom til ungdom.

Forud for konfirmationen går en spændende tid med undervisning og forberedelse i konfirmandstuen og kirken. Her sættes liv, tro og kristendom på dagsordenen og der skabes tid og rum til livets store spørgsmål.

Brøns-Vodder Pastorat tilbyder konfirmanderne et forløb med mange forskellige slags oplevelser:

Ca. hver fjerde uge (almindeligvis en fredag) samles konfirmanderne sammen med præsten i konfirmandstuen. Dagen strækker sig almindeligvis fra kl. 8.30 til 14.30 og byder på mange forskellige indfaldsvinkler og emner – og masser af hygge og samvær.

Derudover inddrages konfirmanderne i nogle af de praktiske funktioner i gudstjenesterne hen over den forberedende tid. Forløbet afsluttes med en konfirmandlejr.

 

 

Powered by NORDIC-DATA.COM

error: COPYRIGHT BY NORDIC-DATA!!!